Deneme

Tarih:

 

 

VELİ İZİN FORMU

 

 

Velisi bulunduğum.....................................................................................................

Ortaokul öğrencisi ........................................................................................'ın

Sağkal Derneği tarafından düzenlenen “Yaratıcı Fikirler-Süper Zihinler”Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Proje Yarışmasına katılmasına izin veriyorum. Yarışmaya gönderilen kızıma / oğluma ait projenin telif hakkı saklı kalmak kaydı ile, Sağkal Derneği'nin gerek gördüğü her yerde proje sahibinin adının geçmesi koşuluyla kullanabileceği ve umuma arzda gerekli bilumum haklar için kızım / oğlum adına Sağkal Derneği'ne izin/muvafakatname verdiğim kabul ederim.

 

 

 

 

 

Saygılarımla

 

Velini Adı/ Soyadı

 

 

 

İmzası


 

 

 

SAĞKAL DERNEĞİ “YARATICI FİKİRLER-SÜPER ZİHİNLER”SAĞLIK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ PROJE YARIŞMASI

 

                                       SAĞKAL DERNEĞİ

 “YARATICI FİKİRLER-SÜPER ZİHİNLER”SAĞLIK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ PROJE YARIŞMASI 

KATILIM ŞARTNAMESİ 

A)KİMLER, NASIL KATILABİLİR? 

1.SAĞKAL “Yaratıcı Fikirler-Süper Zihinler”Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Proje Yarışması;Ortaokul ile herhangi bir engeli nedeniyle halen öğretim kurumlarında yer alamamış olan 10-14 yaş arası çocuklara açıktır. 

2.Yarışma, ortaokul (5.-8. Sınıflar)ya da 10-14 yaş arası olarak belirlenmiştir. 

• Grup belirlenmesinde, katılımcı herhangi bir öğretim kurumunda ise başvuru esnasındaki sınıfı, bir engeli nedeniyle halen öğretim kurumunda değilse yaşı esas alınacaktır. 

3.Katılımda esas olan, “Özgün,yaratıcı fikir sahibi bireyin” öne çıkartılmasıdır.Bu nedenle, başvurular tek bir öğrenci adına yapılacaktır. 

4.Katılımcının “Özgün ve yaratıcı fikir sahibi” olması şarttır.Ancak fikrin projeye dönüştürülmesinde, ebeveyn/aile mensupları ve öğretmenleri arasından, katılımcıyı bilimsel ve teknolojik çalışma yöntem ve derinliği açısından yönlendirebilecek en fazla iki “danışmanın” olması doğaldır.Bu kişilerin kimler olduğu ve katılımcıya ne şekilde danışmanlık yaptığı başvuru formundaki ilgili alanda belirtilmiş olmalıdır.Her bir danışman en fazla iki katılımcıya danışmanlık yapabilir. 

5.Katılımcının yarışma etkinliklerinde yer alabilmesi ancak velisinin ya da velisinin yazılı onayı ile danışmanlarından birinin refakat etmesi ile mümkün olabilir. 

6.Katılımcılar; yarışmaya, “özgün, yaratıcı ve sağlıkla (sağlığın korunması, teşhis ve tedaviler gibi herhangi bir açıdan) ilişkili olmak kaydıyla, fikirden uygulama 

KATILIM ŞARTNAMESİ 

A)KİMLER, NASIL KATILABİLİR? 

1.SAĞKAL “Yaratıcı Fikirler-Süper Zihinler”Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Proje Yarışması;Ortaokul ile herhangi bir engeli nedeniyle halen öğretim kurumlarında yer alamamış olan 10-14 yaş arası çocuklara açıktır. 

2.Yarışma, ortaokul (5.-8. Sınıflar)ya da 10-14 yaş arası olarak belirlenmiştir. 

• Grup belirlenmesinde, katılımcı herhangi bir öğretim kurumunda ise başvuru esnasındaki sınıfı, bir engeli nedeniyle halen öğretim kurumunda değilse yaşı esas alınacaktır. 

3.Katılımda esas olan, “Özgün,yaratıcı fikir sahibi bireyin” öne çıkartılmasıdır.Bu nedenle, başvurular tek bir öğrenci adına yapılacaktır. 

4.Katılımcının “Özgün ve yaratıcı fikir sahibi” olması şarttır.Ancak fikrin projeye dönüştürülmesinde, ebeveyn/aile mensupları ve öğretmenleri arasından, katılımcıyı bilimsel ve teknolojik çalışma yöntem ve derinliği açısından yönlendirebilecek en fazla iki “danışmanın” olması doğaldır.Bu kişilerin kimler olduğu ve katılımcıya ne şekilde danışmanlık yaptığı başvuru formundaki ilgili alanda belirtilmiş olmalıdır.Her bir danışman en fazla iki katılımcıya danışmanlık yapabilir. 

5.Katılımcının yarışma etkinliklerinde yer alabilmesi ancak velisinin ya da velisinin yazılı onayı ile danışmanlarından birinin refakat etmesi ile mümkün olabilir. 

6.Katılımcılar; yarışmaya, “özgün, yaratıcı ve sağlıkla (sağlığın korunması, teşhis ve tedaviler gibi herhangi bir açıdan) ilişkili olmak kaydıyla, fikirden uygulama modeline dek her aşamadaki projeleri ile başvurabilir. Her başvuru, kendi kapsamı içinde dikkate alınıp aşağıdaki değerlendirme kıstasları ile incelenecektir. 

• Ancak, yukarıda bildirilen katılımcı gruplar için bu kıstasların farklılıklar göstermekte olduğu mutlaka dikkate alınmalıdır.(Örnek; ilk grupta hayal edip düşünme, tasarlama, özgünlük, düşünceyi sunup savunma gibi kıstaslar ön planda olabilirken, ikinci grupta uygulanabilirlik, mevcut bilimsel ve teknolojik düzeydeki özgünlük, fiili yaratıcılık vb. kıstaslar aynı derecede önemli olmaktadır. 

PAYDAŞLAR;

 Sağkal (Sağlıkta Kalite Derneği)

 Milli Eğitim Müdürlüğü

 İZSİAD(İzmirli Sanayici ve İş Adamları Derneği)

 Güzelyalı Rotary Klubü

 ZAMANI:25 EKİM 2017-27 NİSAN 2018

 KATILIM:Türkiye genelinde tüm özel ve resmi okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerine açıktır. 

B)YARIŞMA ŞARTLARI: 

1.Katılımcı, projenin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda yaşanan olumsuzluklardan proje sahibi sorumlu tutulacaktır. 

2.Başvurular bireysel yapılabilir. Milli Eğitime bağlı okul projelerinde danışman öğretmen olmak zorundadır. 

3.Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Sağkal Derneği çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz. 

4.Katılımcılar, ödül alan projenin Sağkal Derneği tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği projenin, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arz ile ilgili bilumum haklarını Sağkal Derneğine verdiğini kabul eder. 

5.Proje sahibi sonradan, verdiği kullanım hakkını kesinlikle geri alamayacağını ve projenin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu hak     

için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Sağkal Derneği proje için katılımcının yukarıda verdiği kullanım hakkı karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

6.Başvuruda bulunan proje bir icat ise Türk Patent Enstitüsü’nde (TPE) marka tescili, faydalı model gibi hükümlerce korunmaya alınmışsa başvuru yaparken belirtmek zorundadır.Bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai, adli ve mali sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

7.Belirlenen şartları taşımayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

C)KATILIM KURALLARI; 

1.Proje ile ilgili 3 dakikayı geçmeyen video veya açıklayıcı çizim ve fotoğraf hazırlanacaktır. 

2.Katılımcı icatları ile ilgili prototip hazırlamak zorundadır. 

3.Katılımcı başvuru formuna 300 sözcüğü geçmeyen proje ile ilgili açıklama yapmak zorundadır. 

4.Katılımcılar başvuru formunda beyan edilen tüm bilgilerin gerçek ve tam olduğunu beyan eder.Yarışma sonuçlanmış ödül dağıtımı yapılmış bile olsa bu konuda yapılacak beyana aykırı her türlü tespitin yaratacağı ve Sağkal derneği tarafından bu nedenle verilecek her türlü karara itirazsız uyacağını beyan ve taahhüt eder. 

5.www.umutatolyesi.com web sitesinde yer alan başvuru formu doldurulacaktır. 

6.Projelerin başvuru formunda belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. 

D)DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 

• 1.Başvurular Sağkal Derneği tarafından şartlara uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. Şartlara uymayan başvurular kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

2.Yarışmaya katılması onaylanmış olan projelerin değerlendirilme kıstas ve şekilleri aşağıdadır;     

a.Değerlendirme formları her bir jüri üyesi tarafından münferiden doldurulup, imzalanarak süresi içinde Sağkal merkezine teslim edilecektir. 

b.Değerlendirmede projenin 300 sözcüğü geçmeyen ve başvuru formunda yer alacak özeti, sunumu ile ilgili her türlü video, resim, çizelge ve modeller ile ilgili pilot uygulamalar esas alıncaktır. 

c. Jüri üyeleri ön değerlendirmeyi proje özeti üzerinden yapacaktır. 

d. Jüri üyeleri, her bir proje için değerlendirme formundaki kıstasları 1-5 arasında puanlayacaktır.(puanlar 1,den düşük 5’den yüksek olmayacaktır.) 

e. Jüri üyeleri ikinci değerlendirmesi için bir sergi düzenlenerek, başvuru sahipleri videolarını görsel olarak sunacaktır.(ikinci değerlendirmede başvuru sahibi ya da temsilcisi sergi süresi saatince sunumunun başında bulunmak zorundadır.) 

3.Jüri ikinci değerlendirme kıstasları; 

• Özgünlük

 • Yaratıcılık

 • Uygulanabilirlik • Yararlılık

 • Sürdürülebilirlik 

4.Jüri son değerlendirme kıstasları; 

 

    Mevcut bilimsel düzeyin incelenmiş olan yeterliliği 

 

    Teknolojik tercih değeri 

 

    Memleketimiz teknolojisine katkı olasılığı 

 

    Konuya hakimiyet 

     DEĞERLENDİRME KURULU

     1.Şenol Aslanoğlu-İZSİAD Genel Sekreteri

     2.Tuğçe Gülcüler-İZSİAD Genel Sayman

     3.Prof.Dr.Sonaia Amado Ege Üni.Psikoloji Bölüm Başkanı

     4.İzmir Büyük Şehir Belediyesi

     5.Ecz.-Doç.Dr.Levent Tuğrul-Sağkal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 

 

 

ÖDÜLLER; 

 

    Birinci:Laptop 

 

    İkinci:Tablet 

 

    Üçüncü:Printer 

 

 

ÖDÜL TÖRENİ; 

 

    Tarih-26 Mayıs 2018 Cuma 

 

    Yer:

     YARIŞMA TAKVİMİ

     Hedef kitleye duyulması 25 Ekim 2017 Proje başvuru son gün 27 Nisan 2018 Proje başvuru:www.umutatolyesi.com 

 

        Birinci değerlendirme sonucu:4 Mayıs 2018 

 

        İkinci değerlendirme tarihi(sergi):12 Mayıs 2018 

 

        Üçüncü değerlendirme(sonuçların açıklanması):21 Mayıs 2018

Katılım Formumuzu Aşağıdaki Linkten Açabilirsiniz;
Lütfen bu formu doldurup, kaydettikten sonra tarafımıza gönderiniz.
http://www.umutatolyesi.com/upload/2018/03/proje-katilim-formu-2.pdf

Yarışma Takvimi