Eğitim sistemine konsantre olan merkezlerimiz gönüllüler tarafından işletilmekte olup düzenlenen toplantılar ve eğitimler yine gönüllü olarak ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu sene içerisinde radyo terapi alan meme kanseri hastaları için geçici kalma olanaklarının da sağlanması planlanan bu merkezlerde ciddi bir gönüllü grubu koordineli olarak çalışacaktır.

Merkezlerin ayakta tutulması için gerekli olan faaliyetlerde her zaman gönüllü desteğine ihtiyaç vardır.

Özellikle merkezlerde çalışacak gönüllüler, burada ağırlanacak hastalarla pozitif algı ve olumlu iletişim dili kullanmaları konusunda (4M) sağkal uzmanlarınca eğitileceklerdir.

Gönüllü olarak faaliyetlerimizde yer almak isteyenler formu doldurarak başvurabilirler.

Başvuru Formu